На пазарот излезе уникатна 3Д релјефна карта на Република Македонија

27.03.2017

Минатата недела, во издание на Тримакс картографија од Скопје, излезе уникатна 3Д релјефна карта на Република Македонија во размер 1 : 250 000. Картата е изработена на високо професионално ниво, а на неа се прикажани најновите картографски податоци според состојбата од 2016-2017 година и тоа: релјеф (во тридимензионална техника и со хипсометриски бои), хидрографија, населени места рангирани во 8 нивоа, патна и железничка мрежа, имиња на планини, полиња, реки, езера, висински точки, хидроелектрани, рудници, гранични премини и др. Треба да се напомене дека прикажаните податоци се во согласност и со одобрение на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија.

Karta-1

Оваа 3Д ѕидна карта на Република Македонија е единствена на пазарот, со одлична визуелна претстава на географските содржини (посебно на релјефот), прегледност и многу висок квалитет на изработка. Како таква, погодна е за користење во основните, средните училишта, во разни институции чија дејност е поврзана со просторот и сл. Покрај функционалноста, картата има висока естетска вредност. Инаку истата е веќе достапна на пазарот во две варијанти: со пластични лајсни (димензии 80 х 110 см) и со дрвени лајсни (димензии 90 х 120 см). Со оглед на исклучително поволната цена и квалитетот, се надеваме дека оваа карта наскоро ќе стане дел од училиштата, географските кабинети и катчиња, а ќе претставува и репрезентативен географски декор.

Подготвил: д-р Ивица Милевски

Оваа статија е прочитана 16045 пати!

One thought on “На пазарот излезе уникатна 3Д релјефна карта на Република Македонија

  1. Каде може да се најде да се купи картава?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *