Овој јануари значително потопол од просекот во Македонија!

3.02.2018

Според метеоролошките податоци, овој јануари во Македонија беше значително потопол од долгогодишните просечни вредности за температурата на воздухот. Така, просечната годинешна јануарска температура во Скопје изнесуваше 3,3°С, што е за цели 3°С над просекот за периодот 1951-1980 година (0,4°С) и многу повисоко од истиот месец минатата, 2017 година (-4,0°С). Слични високи вредности за 2018 година има и мерна станица Штип (3,1°С) во однос на просечните 1,3°С за периодот 1951-1980 година. На мерниот пункт Лазарополе, разликата е уште поголема, односно 2,1°С за јануари 2018 година, во однос на просечните -2,3°С, а неспоредливо повисоко во однос на минатогодишниот јануари (-4,4°С). Севкупно, просечните вредности за мерните станици во Македонија, за јануари се 2,8°С или близу 2°С над долгогодишните вредности, а цели 6,6°С над просечните минатогодишни јануарски температури (-3,8°С). Во последните 50 години, потопол јануари (и тоа значително) бил во 2007 година, потоа во 1971 година и малку потопол во 2014 година.
Интересно е тоа што за разлика од годинешниот, минатогодишниот јануари (2017 година) беше меѓу 2-те просечно најстудени во Република Македонија, во последните 65 години (заедно со јануари 1954 година). Всушност, споменатиот месец беше исклучок во последните 10 години, кога речиси сите метеоролошки станици имаа позитивни просечни јануарски температури.
Според анализите на домашните, регионалните и светските метеоролошки и климатолошки центри, зимата ќе продолжи со натпросечно високите температури до самиот крај (во месеците февруари и март). Единствено ќе не очекува нешто поголемо количество на врнежи, што заедно со топењето на снегот од повисоките планини, може да доведе до поплави во ниските предели. На глобално ниво пак, се очекува оваа, заедно со 2017 и 2016 година, да бидат најтолото „трио“ во последните 150 години, за што ќе стане збор во следната статија.

Извори:
Лазаревски А. (1993): Климата во Македонија. Култура, Скопје.
Податоци од метеоролошките билтени.

Автор: д-р Ивица Милевски

Оваа статија е прочитана 3844 пати!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *