Денес ќе може да го набљудуваме последно затемнување на Сонцето за 2013 година!

3.11.2013

Денес (недела, 3 ноември) ќе бидеме сведоци на последното затемнување на Сонцето за оваа 2013 година. Затемнувањето ќе може да се набљудува од жителите на источниот дел на Северна Америка, северните делови на Јужна Америка, јужните делови на Европа, потоа речиси цела Африка, Мадагаскар и Блискиот Исток. Станува збор за интересен и редок тип на „хибридно затемнување“ кое на некои места ќе се гледа како прстенесто, а на други како целосно затемнување на Сонцето. Затемнувањето ќе започне во 11:05 часот со таканаречената „ануларна еклипса“, кога ќе се појави во источните делови на САД. Својот максимум ќе го достигне во 13:49 часот, а ќе заврши во 16:28 часот, така што последни ќе ја видат жителите на Источна Африка. Целосното затемнување во дадено место ќе трае само 1 минута и 40 секунди. Речиси во цела Африка ќе има можност да се набљудуваат различни фази на затемнувањето. Сите фази ќе можат да ги видат оние кои ќе бидат на отворено море, во близина на брегот на Либерија и Габон, кога сенката ќе помине низ Централна Африка, вклучувајќи ги Уганда, Етиопија, Кенија и Сомалија. Во Република Македонија, доколку е ведро, ќе може да се забележи слабо прстенесто затемнување особено во најјужните делови на државата и тоа околу 13-14 часот. Следното затемнување ќе биде дури на 20-ти мај, 2015 година. Во 2014 ќе има прстенесто затемнувањето на 29 април и делумно – на 23 октомври 2014 година.

Инаку, доколку немате можност за директно набљудување на ова доста интересно затемнување, истото може да се следи директно преку следниот линк: https://www.youtube.com/watch?v=sJPhI6QcxPo

Подготвил: д-р Ивица Милевски

Оваа статија е прочитана 4470 пати!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *