Што претставува расед?

Расед е дефиниран како пукнатина во Земјината кора, која се јавува како резултат на движење на…