Познати географи во знакот на водолија

19.02.2021 Географ е човек кој е специјализиран за изучување на географијата, вклучително проучување на Земјата, нејзините…

Познати јавни личности – географи

8.01.2012 Географијата, како една од најстарите научни дисциплини, со својата комплексна, широко-сознајна, авантуристичка и возбудлива природа,…