Убавините на областа Порече

01.05.2016 Областа Порече или просторот кој денес го зафаќа општината Македонски Брод се наоѓа во западните…

Пештера Пешна

Неколку километри од Македонски Брод, покрај патот за Самоков, може да се види од автомобил влезот…