Убавините на Рашковец – долината помеѓу кратовските вулкани!

5.03.2019 Кратовската област е позната по карактеристичниот палеовулкански пејзаж кој се одликува со бројни вулкански купи,…

Кратово – град на средновековни кули и мостови

17.03.2014 Градот Кратово, кој се наоѓа на западното подножје на Осоговските Планини (или т.н. Лисечка Планина)…

Нешто ново за Цоцев Камен-чудото од карпа

16.11.2011. Автори: д-р Ивица Милевски (географ) и м-р Василка Димитровска (археолог) Цоцев Камен е интересна геоморфолошка…