Географија на танците

27.06.2017 Државите ширум светот уште во минатото така и денес, освен по јазикот и писмото така…