Реката и водопадот Уча – таинствена природа во Порече

28.10.2019 Во областа Порече се наоѓа селото Девич, познато по Девините Кули и легендите за сестрите…

Слатински Водопад – интересна појава во областа Порече

07.10.2018 Селото Слатина се наоѓа во недопреното и таинственото Порече. Слатина е наделеку позната по нејзините…

Бигрениот водопад во Романија, еден од најубавите во Светот

31.05.2015 Според реномираниот географски портал “The World Geography”, Бигрениот водопад во Романија е прогласен за најубав…

Водопадите на Бабакарина Река кај Кратово

31.03.2012 Бабакарина Река е 4 км долга лева притока на Кратовска Река, која се влева во…

Станечки водопади кај Крива Паланка

23.01.2012 Станечки водопад или Станечки водопади на Козја Река (десна притока на Дурачка Река, која во…

Корабски водопад

Корабскиот Водопад (уште познат и како Пројфелски водопад) се наоѓа во горниот тек на Длабока Река…

Спиковски водопади кај Пехчево

Густата борова и букова шума во пехчевскиот дел на Малешевските Планини со векови ги криела седумте…