Познати јавни личности – географи

8.01.2012 Географијата, како една од најстарите научни дисциплини, со својата комплексна, широко-сознајна, авантуристичка и возбудлива природа,…