Како со помош на е-туризмот ефтино да уживате во некоја (европска) дестинација?

30.09.2017 Во минатите 6-7 години, користејќи го напредокот во е-туризмот (електронски, „интернет-договорен“ туризам) и моето следење…